Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

  İşe Giriş Tarihiniz :


 
  İşten Ayrılış Tarihiniz :

 
  Aylık Brüt Maaşınız :
 
  Senelik İkrami Tutarınız (Brüt) :  
  Aylık Brüt Yemek Bedeli :  
  Aylık Brüt Yol Ücretiniz :  
  Diğer Yıllık Brüt Ödemeler :  
  Kümülatif Gelir Vergisi Matrahınız :  
  Kıdem Tazminatı Hesapla    
  İhbar Tazminatı Hesapla    
       
Kıdem tazminatı alma şartları için kıdem tazminatı bölümüne bakabilirsiniz.

İhbar tazminatıyla ilgili açıklamaları ise ihbar tazminatı adlı bölümden okuyabilirsiniz.

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması kolaylık olması açısından hazırlanmıştır. Site üzerinden yapılan tazminat hesaplamalarında oluşacak hatalardan dolayı Ahmet Şengül sorumlu tutulamaz.

Ahmet Şengül