Muhasebenin Temel İlkeleri

Muhasebenin Temel İlkeleri

 1. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI: Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde mali tabloların düzeltilmesinde, bu tabloların sunulmasında belirli kişi ve grupların değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla gerçeğe uygun ve tarafsız davranılmasıdır.
 2. KİŞİLİK KAVRAMI: Muhasebede işletme sahiplerinin ayrı, işletmenin ayrı bir kişiliği vardır.işletme sahibi gerçek kişi, işletme tüzel kişidir.
 3. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMI: İşletmelerin ömürleri genelde sınırlı değildir.Bir işletmenin yaşamı aksine kanıt sunulmadıkça sonsuza kadardır. Sonsuz olmasa bile mevzuat plan ve taahhütlerin yerine getirmeye yetecek kadar bir süre varlığı var sayılır.
 4. DÖNEMSELLİK KAVRAMI: Gelir ve karrların aynı döneme ait gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ifade eder. Bu kavram gereğince sınırsız kabul edilen işletmenin ömrü belirli dönemlere bölünür ve her döneminde faaliyetleri ve sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak hesaplanır.
 5. PARAYLA ÖLÇME KAVRAMI: İşletmelerin muhasebeye aktarılmasında ortak ölçünün para birimi olmasını anlatır.
 6. MALİYET KAVRAMI: Para ve alacakları dışındaki varlıklar ve giderler elde edebilme maliyet ile muhasebeleştirilir.
 7. İHTİYATLILIK KAVRAMI: Muhasebenin ileriyi görüp ona göre tedbir alması gerekmektedir. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması karşılaşılabileceği risklerin göz önünde bulundurulması anlamını taşır
 8. TAM AÇIKLAMA KAVRAMI: Mali tabloların ve bu tablolardan yararlanacak kimselerin, kurum ve kuruluşların doğru karar verebilmelerinde yardımcı olacak şekilde yeterli ve açık, anlaşılır olmasını ifade eder.
 9. TUTARLILIK KAVRAMI: Benzer olay yada işlemlerde ölçülerin değişmezliği ve mali tablolarda biçimi içerik yönünden tek düzen öngörülür.
 10. VERİLERİN GÜVENLİ OLMASI KAVRAMI: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun düzenlenmiş, objektif belgelere dayandırılmasını ifade eder.
 11. ÖNEMLİLİK KAVRAMI: Bir hesap kalemi yada mali nitelikteki bir olay mali tablolardaki değerlendirmeleri ve yöneticilerin alacakları kararları etkiliyorsa o kalem yada olay önemlidir.
 12. ÖZÜN ÖNCELİĞİ KAVRAMI: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve bunlara ilişkin değerlerin yapılmasında biçimlerinden çok içeriği önemlidir. (örn: çekte vade yoktur ama varmış gibi hareket edilir ve çek senet gibi davranır. Çekte vade varmış gibi muhasebeleştirme işlemi yapılmaktadır.)
Previous İnternet Defteri
Next Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Vergi

Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Gelir Vergisi

23/10/2012 tarih ve 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile

Vergi

Gelir Vergisi Oranları

Gelir vergisi oranları, Ülkemizde yürürlükte bulunan gelir vergisi kanununa göre yıl içerisinde elde edilen gelirler artan oranlı şekilde hesap edilir.

Vergi

Kira Gelirleri Beyanı

Kira gelirleri beyanı ister ev olsun ister işyeri olsun kira geliri elde edenlerin vermesi beyan türüdür. Her yıl mart ayında beyan edilir.