Mali Müşavir Olabilmenin Şartları

Mali Müşavir Olabilmenin Şartları

Mali Müşavir Olabilmenin Şartları Nelerdir? Kimler Mali Müşavir Olabilirler?

Mali müşavirlik mesleğini icra edebilmek için 3568 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunda bildirilen genel ve özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mali Müşavir Olabilmenin Genel Şartları :

1- T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5- Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
6- Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

 

Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları :

1- Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
2- En az üç yıl staj yapmış olmak.
3- Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.
4- Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.

Previous Gerçek Kişi Mükelleflerde Yol Haritası
Next Limited Şirketler

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Üzgünüz aradığınızı bulamadık.