Limited Şirketler

Limited Şirketler

Limited Şirket Nedir?

Limited şirketler asgari 10.000 TL sermaye ile en az bir ve en fazla elli kişi tarafından kurulan Türk Ticaret Kanununda sermaye şirketi sınıfında bulunan şirket türüdür.

Limited Şirketlerde Sermaye Ne Kadar Olmalı? Sermayenin Tamamını Yatırmalı Mıyım?

Limited şirketlerde sermaye asgari olarak 10.000 TL olmak zorundadır. Sermayenin dörtte biri şirket kurulmadan önce şirket adına açılacak banka hesabına yatırılmalıdır. (Örneğin 50.000 TL sermaye için kuruluş öncesinde 12.500 TL nin banka hesabına yatırılması gerekmektedir.) Kalan sermaye bedeli ise 24 ay içerisinde tamamlanabilir.

Bankaya Yatırdığım Sermaye Bedelini Çekemez Miyim?

Limited şirketin kuruluş işlemi bittikten sonra bankaya yatırılmış bulunan kuruluş sermaye bedelini kullanabilirsiniz.

Limited Şirkette Hangi Ünvan Alınabilir?

Yaptığınız işin türünün şirket ünvanında yazılması şartıyla ve sonuna limited şirket eki eklenerek limited şirket ünvanını oluşturabilirsiniz.
Başka bir şirket tarafından kullanılan şirket ünvanını alamazsınız.
Özel bir kişinin adı ve soyadı unvan olarak kullanılacaksa kısaltma yapılamamaktadır.
(Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet), ve (Millî) kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu onayı ile konabilir.
Türkiye genelinde var olan ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin unvanlarının başına “öz” kelimesi eklenerek unvan kullanılamaz.
Unvan uzunluğu 140 karakteri geçmemelidir.

Limited şirket unvan örneği (“Örneğin Gıda Tekstil Turizm Limited Şirketi”)

Limited Şirkete 18 Yaşını Doldurmadan Ortak Olunabilir Mi?

Evet ortak olunabilir fakat yasal velisi tarafından (anne veya baba) temsil edilirler.

Başka Bir Sermaye Şirketi Limited Şirkete Ortak Olabilir Mi?

Evet başka bir sermaye şirketi limited şirkete ortak olabilir.

Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Limited şirketlerin kuruluş işlemleri 2 aşamalı olarak yürür. Ticaret sicilden kuruluş tescil ve ilan işlemleri ve vergi dairesinde açılış işlemleri.

Limited Şirket Ne Kadar Sürede Açılır?

Şirketin kuruluş işlemleri 2 aşamalı olduğundan dolayı kuruluşun tamamlanması 5-10 iş gününü bulabilir. Şirketin kuruluşu ticaret sicilinden tescil ve ilan ile tamamlanmış olsa da vergi dairesinin yoklaması tutulmadan vergi kaydı açılamaz.

Limited Şirkete Sermaye Olarak Bina, Araba Konulabilir Mi?

Evet limited şirketlerde sermaye olarak menkul ve gayrimenkul mallar konulabilir.

Limited Şirketlerde Müdür Zorunluluğu Var Mıdır? Müdür Ortak Olmak Zorunda  Mıdır? Müdürlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Limited şirketlerde temsil işlemlerinin yapılabilmesi için müdür olmak zorundadır. Tek bir ortak veya bütün ortaklar müdür olabilecekleri gibi dışarıdan da müdür sıfatıyla bir kişi atanabilir. Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited şirketlerde ortaklardan en az birinin müdür olması şartı getirilmiştir.  Şirketi temsil yetkisi müdüre verildiğinden dolayı şirket müdürünün sorumlulukları çoktur.  Vergi Usul Kanununun 10’uncu ve 6183 sayılı Kanunun 35’inci maddeleri uyarınca, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Limited Şirketlerin Yapamayacağı İşler Nelerdir?

Limited şirketler Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlere tanınmış olan bankacılık faaliyetleri, döviz faaliyetleri ve sigortacılık faaliyetlerini yapamazlar. (Limited Şirketler Sigorta Acenteliği Yapabilirler.)

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Sermaye şirketlerinde işlemlerin tescil ve ilan zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle adres değişikliği, hisse devri, müdür ataması gibi işlemlerde ortakların biraraya gelip karar almaları ve bu kararın ticaret sicilden tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Limited Şirketlerde Kapanış – Tasfiye Ne Kadar Sürer?

Limited Şirketlerde kapanış işlemlerine tasfiye işlemi denilmektedir. Tasfiye süresinde şirketin ünvanının başına Tasfiye Halinde ibaresi konulmaktadır. Tasfiye süresi yaklaşık 12 ay sürmektedir. Tasfiye süresinde şirket ticari faaliyette bulunamaz. Tasfiye sonrasında sicil gazetesinde yapılan son ilanla şirket tamamen kapanmış olur.

Sermaye Şirketleriyle İlgili Ayrıntılı Bilgiye Sermaye Şirketleri adresinden ulaşabilirsiniz. Limited şirket kuruluş işlemlerine ise Limited Şirket Kuruluş İşlemleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Previous Mali Müşavir Olabilmenin Şartları
Next Şahıs İşletmeleri

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Şirket Kuruluş

Şahıs İşletmeleri Avantajları Dezavantajları Şirketlerden Farkları

Şahıs İşletmeleri Avantajları Dezavantajları Şirketlerden Farkları Şahıs İşletmelerinin Sermaye Şirketlerinden Farkları, Avantajları Dezavantajları.

Şirket Kuruluş

Gerçek Kişi Mükelleflerde Yol Haritası

Gerçek kişi vergi mükelleflerinin yol haritası. Mükellefiyet için gerekenler, vergi dairesine yapılması gereken bildirimler.

Şirket Kuruluş

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Şirket Kuruluşunda Gerekli Evraklar Yapılacak İşlemler,Mali Müşavir, Sermaye Bedeli, Kuruluş Süresi, Yapılacak Masraflar.

0 Yorum

Henüz yorum yok.

Bu gönderiye yorum yapan ilk siz olun

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.