Kira Gelirleri Beyanı

Kira Gelirleri Beyanı

Kira Gelirleri – Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (Konut)

İstisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat
elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazançve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar (2013 Yılı Gelirleri İçin 94.000.- TL) bu istisnadan faydalanamazlar.
Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götü-
rü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

2015 yılı için kira gelirlerinin beyan edilme istisnası 3.600 TL dir.

Gelir Vergisi Oranları adlı yazımızdan gelir vergisi oranlarını ve dilimlerini görebilirsiniz.

 

Kira Gelirleri – Gayrimenkul Sermaye İradı Vergi Tevkifatı (İşyeri Kirası)

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar (Kiracılar), kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi keseceklerdir.
Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılmıştır. Buna göre işleriyle ilgili
olarak yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda olanlar şunlardır:
– Kamu idare ve müesseseleri,
– İktisadî kamu müesseseleri,
– Sair kurumlar,
– Ticaret şirketleri,
– İş ortaklıkları,
– Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
– Kooperatifler,
– Yatırım fonu yönetenler,
– Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
– Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.
Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak
zorundadırlar.

Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Örneğin: 3 aylık
veya 2 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.
Ancak, gayrimenkulü kiralayan kiracı mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri yıllık beyanname ile beyan edilir. Kiraya verilen gayrimenkulün hem mesken ve hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır. 2015 Gelirleri için 29.000.-TL Ancak, bu durumda daha önce kesinti yoluyla
ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.

Previous Şirket Türleri
Next Kıdem Tazminatı Alabilmek İçin Gerekenler

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Vergi

Vergi Dairesine Olan Borçlarınızı İnternetten Öğrenebilirsiniz

İnternet üzerinden sürekli güncellemeler yapan Gelirler İdaresi sonunda mükelleflerin kendilerine ait borçlarını sorgulayabilmelerini sağlayan sistemi aktif hale getirdi. Mükellefiyetinize ait borçlarınızı öğrenebilmeniz için tek yapmanız gereken kimlik bilgilerinizi girmek. Açılan

Vergi

2012 Yılına Ait Pratik Bilgiler, Istisna Ve Sınırlar

2012 Yılında Ödenecek Asgari Ücretler 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012 – 30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012 – 31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012 – 30.06.2012) 760,50 16

Vergi

Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Gelir Vergisi

23/10/2012 tarih ve 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile