Kdv Hesaplama

Kdv Hesaplama

KATMA DEĞER VERGİSİ

Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

b) (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) (Değişik : 16/6/2009-5904/8 md.) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,

e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

KDV HESAPLAMA

Ülkemizde 3 adet kdv oranı kullanılmaktadır. Kdv oranları bakanlar kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar kurulu tarafından belirlenen liste doğrultusunda KDV oranları belirlenmektedir.

 

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.

 

KDV HARİÇ HESAPLAMA

Kdv oranı %18 ise;

KDV Tutarı = KDV Matrahı x 0,18

veya

KDV Tutarı = KDV Matrahı x 18 / 100

 

Kdv oranı %8 ise;

KDV Tutarı = KDV Matrahı x 0,08

veya

KDV Tutarı = KDV Matrahı x 8 / 100

 

Kdv oranı %1 ise;

KDV Tutarı = KDV Matrahı x 0,01

veya

KDV Tutarı = KDV Matrahı x 1 / 100

 

KDV Matrahı + KDV = KDV Dahil Bedel

 

KDV DAHİL HESAPLAMA

Kdv oranı %18 ise;

KDV Matrahı = Genel Toplam / 1,18

KDV Tutarı = Genel Toplam – KDV Matrahı

 

Kdv oranı %8 ise;

KDV Matrahı = Genel Toplam / 1,08

KDV Tutarı = Genel Toplam – KDV Matrahı

 

Kdv oranı %1 ise;

KDV Matrahı = Genel Toplam / 1,01

KDV Tutarı = Genel Toplam – KDV Matrahı

KDV HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Örnek 1- KDV hariç 1.775 TL’ nin % 1, % 8, % 18 oranlara gore KDV’sini ve KDV dahil tutarını bulunuz.

Cevap 1-

% 1

KDV Tutarı                = 1.775 x 0,01 = 17,75 TL

KDV Dahil Tutarı      = 1.775 + 17,75 = 1.792,75 TL

 

% 8

KDV Tutarı                = 1.775 x 0,08 = 142 TL

KDV Dahil Tutarı      = 1.775 + 142 = 1.917 TL

 

% 18

KDV Tutarı                = 1.775 x 0,18 = 319,50 TL

KDV Dahil Tutarı      = 1.775 + 319,50 = 2.094,50 TL

 

Örnek 2- KDV dahil 2.155 TL’ nin % 1, % 8, % 18 oranlara gore KDV’sini ve KDV hariç tutarını bulunuz.

Cevap 2-

%1

KDV Hariç Tutarı      = 2.155 / 1,01 = 2.133,67 TL

KDV Tutarı                = 2.155 – 2.133,67 = 21,33 TL veya 2.133,67 x 0,01 = 21,33 TL

 

%8

KDV Hariç Tutarı      = 2.155 / 1,08 = 1.995,37 TL

KDV Tutarı                = 2.155 – 1.995,37 = 159,63 TL veya 1.995,37 x 0,08 = 159,63 TL

 

%18

KDV Hariç Tutarı      = 2.155 / 1,18 = 1.826,27 TL

KDV Tutarı                = 2.155 – 1.826,27 = 328,73 TL veya 1.826,27 x 0,18 = 328,73 TL

Previous Fazla Sürelerle Çalışma, Mesai Hesaplama
Next Ekonomi Bakanlığı İstihdam Desteği

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Vergi

Gelir Vergisi Oranları

Gelir vergisi oranları, Ülkemizde yürürlükte bulunan gelir vergisi kanununa göre yıl içerisinde elde edilen gelirler artan oranlı şekilde hesap edilir.

Vergi

2012 Yılı Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) 2. Kira kontratları(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde

Vergi

2012 Yılına Ait Pratik Bilgiler, Istisna Ve Sınırlar

2012 Yılında Ödenecek Asgari Ücretler 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012 – 30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012 – 31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012 – 30.06.2012) 760,50 16