Ticaret Kanunu

Ticaret Kanunu

Şirket Türleri

Şirket türleri şahıs şirketleri sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ülkemizde en fazla görülen sermaye şirketi türü Limited Şirkettir.

Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri.

Ticaret Kanunu

İnternet Defteri

İnternet defteri Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) işletmelerin tutacağı defter sayısının artmasıyla yeni bir defter türü olarak karşımıza çıkmaktadır.