Destek Hibe Kredi

Destek Hibe Kredi

Uluslararası Fuarlara Katılım Desteği | Ekonomi Bakanlığı

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine lişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır

Destek Hibe Kredi

Ekonomi Bakanlığı İstihdam Desteği

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Destek Hibe Kredi

Hibe Veren 10 Kalkınma Ajansı

Ülkemizde hibe destek veren 10 adet kuruluş ve bu kuruluşların verdikleri hibe rakamlarla birlikte internet sitesi adresleri.

Destek Hibe Kredi

İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri

İzmir Kalkınma Ajansı – İZKA, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ajanstır.

Destek Hibe Kredi

Kosgeb Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik destek, işletme kuruluş, Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru yapabilmek için gerekli olanlar. Destek limiti ve oranları.

Destek Hibe Kredi

Kosgeb Genel Destek Programı

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması için sunulan destek programı.