İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri

İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri

Destekler

İzmir Kalkınma Ajansı – İZKA, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

İzmir ilinde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak, ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek için çalışan İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı 2010 -2013 İzmir Bölge Planı’nı hazırlayarak, bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlamaktadır.

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek türüne ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir. Desteklerimizle ilgili en güncel bilgiye ulaşmak için lütfen internet sitemizi takip ediniz.

Ajansımız tarafından sağlanan destekler proje teklif çağrısı,güdümlü proje desteği,doğrudan faaliyet desteği ,teknik destek,faiz desteği ve faizsiz kredi desteğidir. http://www.izka.org.tr/

Previous Kosgeb Girişimcilik Destek Programı
Next Projem İzmir

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Destek Hibe Kredi

Uluslararası Fuarlara Katılım Desteği | Ekonomi Bakanlığı

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine lişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır

Destek Hibe Kredi

Kosgeb Genel Destek Programı

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması için sunulan destek programı.

Destek Hibe Kredi

Hibe Veren 10 Kalkınma Ajansı

Ülkemizde hibe destek veren 10 adet kuruluş ve bu kuruluşların verdikleri hibe rakamlarla birlikte internet sitesi adresleri.