Ekonomi Bakanlığı İstihdam Desteği

Ekonomi Bakanlığı İstihdam Desteği

İSTİHDAM YARDIMI

 

İstihdam Desteğinin Amacı

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

İstihdam Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

 

Destek Oranı % 75

Destek Süresi En fazla 1 yıl

 

Desteklenen Harcamalar

Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

 

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı

• SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli çalışanları

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i destek kapsamındadır.

• Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i destek kapsamındadır.

 

İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

Madde 1- Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Madde 2- Bu Tebliğ’de geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM)’dır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): DTM tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir.

Madde 3- SDŞ’lerin bu destekten yararlanmaya yönelik başvuruları doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.

Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında; SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;

1. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i,

2. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle karşılanır.

Bu Tebliğ kapsamında, bir SDŞ’ye, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.

Madde 5- Bu yardım programına ilişkin talepler, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde DTM tarafından sonuçlandırılır.

Madde 6- Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olması gerekmekte olup, döviz cinsinden düzenlenmiş belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 7- Şirketler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı, şirketlere haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde 8- Bu Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 9- 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/8 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “İstihdam “Yol Açma” Yardımı” Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunmuş ve talepleri DTM’na intikal ettirilmiş bulunan şirketlerin kazanılmış hakları saklıdır.

Previous Kdv Hesaplama
Next Uluslararası Fuarlara Katılım Desteği | Ekonomi Bakanlığı

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Destek Hibe Kredi

İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri

İzmir Kalkınma Ajansı – İZKA, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ajanstır.

Destek Hibe Kredi

Hibe Veren 10 Kalkınma Ajansı

Ülkemizde hibe destek veren 10 adet kuruluş ve bu kuruluşların verdikleri hibe rakamlarla birlikte internet sitesi adresleri.

Destek Hibe Kredi

Uluslararası Fuarlara Katılım Desteği | Ekonomi Bakanlığı

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine lişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır