Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

Maliyet hesaplarının gelir hesaplarına aktarı

Üretilen mal veya hizmet satışa sunuluncaya kadar belirli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalar esnasında kullanılan ilk madde ve malzeme olduğu gibi işçilik ve çeşitli giderler de bulunmaktadır. Maliyet muhasebesinin temelini oluşturan bu işlemler aşağıdaki şekilde aktarılır.

 

 

Maliyet Hesapları Bilanço ve Sonuç Hesapları
Gider Hesapları Yansıtma Hesapları Bilanço ve Sonuç Hes.
710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 

720- Direkt İşçilik Giderleri

 

730- Genel Üretim Giderleri

711- Direkt İlk Madde ve Malz. Giderleri Yansıtma Hesabı

721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

151- Yarı Mamüller Üretim Hesabı

 

152- Mamüller

740- Hizmet Üretim Maliyeti 741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 622- Satılan Hizmet Maliyeti

 

170- Yıll. Yay.İnşaat ve Onarım Maliyetleri

750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 761- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
770- Genel Yönetim Giderleri 771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 632- Genel Yönetim Giderleri
780- Finansman Giderleri 781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

 

661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

 

Yansıtma işleminden sonra maliyet hesapları ve ilgili yansıtma hesapları ters kayıtla kapatılır.

 

 

Gelir tablosu hesaplarının kapatılması

Gelir tablosu hesaplarına ilişkin envanter kayıtları tamamlandıktan sonra sıra bunların kapatılmasına gelir. Gelir hesapları alacak yanlı çalışan ve alacak kalanı veren olduğundan borçlandırılarak Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilir.

_______________31.12.XXXX _______________

600 Yurtiçi Satışlar

601 Yurtdışı Satışlar

602 Diğer Gelirler

610 Satıştan İadeler

611 Satış İskontoları

612 Diğer İndirimler

620 Satılan Mamul Maliyeti

621 Satılan Ticari Mal Maliyeti

622 Satılan Hizmet Maliyeti

623 Diğer Satışları Maliyeti

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

631 Pazarlama S. Giderleri

632 Genel Yönetim Giderleri

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642 Faiz Gelirleri

643 Komisyon Gelirleri

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar

645 Menkul Kıymet Satış Karları

646 Kambiyo Karları

647 Reeskont Faiz Gelirleri

648 Borsa Değer Artış Karları

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

653 Komisyon Giderleri

654 Karşılık Giderleri

655 Menkul Kıymet Satış Zararları

656 Kambiyo Zararları

657 Reeskont Faiz Gideri

658 Borsa Değer Azalış Zararları

659 Diğer Olağan Giderler

660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri

661 Uzun Vadeli Borçlanma Gideri

679 Olağan Dışı Gelir

689 Olağan Dışı Giderler

690 Dönem Karı (Zararı)

_______________ / _______________

 

Dönem karı üzerinden hesaplanacak vergiler için aşağıdaki kayıt yapılır:

_______________31.12.XXXX _______________

691 Dönem K. Vergi ve yasal yük.

370 Dönem K.Vergi veY.Y.Karşılığı

_______________31.12.XXXX _______________

 

Dönem net karına ulaşmak için aşağıdaki kayıt yapılır:

_______________31.12.XXXX _______________

690 Dönem Karı

691 Dönem K.Vergi ve Y.Yük.

692 Dönem Net Karı

___________________ _______________

 

Dönem net karı aşağıdaki muhasebe kaydı ile bilançoya taşınır ve böylece gelir tablosu kapatılmış olur.

_______________31.12.XXXX _______________

692 Dönem Net Karı

590 Dönem Net Karı

________________________________________

Previous Expo İzmir Hakkında
Next İş Kanunu

Yazar Hakkında

Ahmet Şengül - SMMM
Ahmet Şengül - SMMM 58 gönderiler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını 2011 yılında kazandıktan sonra 2012 yılında İzmir'in Konak ilçesinde açtığı Mali Müşavirlik bürosuyla hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar

Vergi

Yazar Kasalar Değiştiriliyor

Yeni nesil yazar kasa kullanmak zorunda olan mükellefler için limitler belirlendi. hasılatı 150 bin liradan az olanlar için, 1 Ocak 2018’e uzatıldı.

Vergi

Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Gelir Vergisi

23/10/2012 tarih ve 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile

Vergi

Vergi Dairesine Olan Borçlarınızı İnternetten Öğrenebilirsiniz

İnternet üzerinden sürekli güncellemeler yapan Gelirler İdaresi sonunda mükelleflerin kendilerine ait borçlarını sorgulayabilmelerini sağlayan sistemi aktif hale getirdi. Mükellefiyetinize ait borçlarınızı öğrenebilmeniz için tek yapmanız gereken kimlik bilgilerinizi girmek. Açılan